Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Can't connect to MySQL server on 'behajtas.biz' (10061) in C:\Inetpub\vhosts\illetek.net\httpdocs\kapcsolat2.php on line 10

Warning: mysql_select_db() [function.mysql-select-db]: Can't connect to MySQL server on 'localhost' (10061) in C:\Inetpub\vhosts\illetek.net\httpdocs\kapcsolat2.php on line 11

Warning: mysql_select_db() [function.mysql-select-db]: A link to the server could not be established in C:\Inetpub\vhosts\illetek.net\httpdocs\kapcsolat2.php on line 11

Warning: include(C:\Inetpub\vhosts\illetek.net\httpdocs//.SZAKI/center.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\Inetpub\vhosts\illetek.net\httpdocs\.SIMASY\I_setlocalvariables.php on line 13

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'C:\Inetpub\vhosts\illetek.net\httpdocs//.SZAKI/center.php' for inclusion (include_path='.;./includes;./pear') in C:\Inetpub\vhosts\illetek.net\httpdocs\.SIMASY\I_setlocalvariables.php on line 13

Warning: include(C:\Inetpub\vhosts\illetek.net\httpdocs//.SZAKI/center.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in C:\Inetpub\vhosts\illetek.net\httpdocs\.SIMASY\C_center.php on line 12

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'C:\Inetpub\vhosts\illetek.net\httpdocs//.SZAKI/center.php' for inclusion (include_path='.;./includes;./pear') in C:\Inetpub\vhosts\illetek.net\httpdocs\.SIMASY\C_center.php on line 12
ILLETÉK PORTÁL: AJÁNDÉKOZÁSI ILLETÉK

Ajándékozási illeték eltörlése egyenesági rokonok között - 2010

Az ajándékozási illeték szabályai módosulnak 2010-ben. Az egyenesági rokonok közötti ajándékozás illetékmentes az új szabályok alapján. Az öröklési lleték szabályaihoz hasonlóan a mentesség nem terjed ki a házastársra, a mostohagyermekre, a testvérre nem terjed ki, rájuk az általános ajándékozási illeték szabályok maradnak irányadók, vagyis - az ajándék értékétől függően - a 11 és 21, illetve 15 és 30% közötti mértékű ajándékozási illeték alkalmazandó a 2010-es módosítások után is. Fontos megjegyezni az ajándékozási illeték kedvezményes mértékű marad a fenti, egyenságinak nem minősülő hozzátartozók között lakástulajdon esetén 5-12 és 8-16%-os mértékkel.

Az ajándékozási illetékre is irányadók az átmeneti szabályok, amelyek alapján az új szabályok a hatálybalépéskor még jogerősen le nem zárt ajándékozási illeték tárgyú ügyekben is alkalmazandók, illetve egyes esetekben visszaigényelhető a ár befizetett ajndékozási illeték.

Mikor keletkezik ajándékozási illeték fizetési kötelezettség?

Az ajándékozási illeték kötelezettség ingatlan ajándékozása esetén az ajándékozási szerződés megkötése napján ingó, vagyoni értékű jog ajándékozása esetén a szerződésről kiállított okirat aláírása napján keletkezik. Ha az ingó, vagyoni értékű jog ajándékozásáról nem állítottak ki okiratot, az ajándék megszerzésekor keletkezik ajándékozási illeték kötelezettség.

Minek az ajándékozása esetén fizetendő ajándékozási illeték?

Az ajándékozási illeték tárgya az ajándékozással történt vagyonszerzés.

Az ajándékozási illeték tárgyai: - ingatlan vagy ingó ajándékozása, - vagyoni értékű jog ingyenes alapítása, ennek vagy gyakorlásának ingyenes átengedése, erről valü ellenszolgáltatás nélküli lemondás.

Mennyi ajándékozási illeték fizetendő?

Az ajándékozási illeték mértéke két tényezőtől függ: egyrészt az ajándékozó és a megajándékozott közötti rokonsági foktól, másrészt az ajándékozási illeték alapjától. 1. csoport: a gyermek, házastárs, szülő, háztartásban eltartott szülő nélküli unoka részére történő ajándékozás 18.000.000,- Ft-ig 11%, 18-35.000.000,- Ft közötti részre 18%, az e feletti részre 21% Az előző csoportba nem tartozó unoka, nagyszülő, testvére javára történő ajéndékozás ajándékozási illetéke a fenti értékhatárok szerint rendre 15%, 21% és 30%, míg az ezek közé nem tartozó javára 21%, 30% és 40%.

Lakástulajdon ajándékozási illetéke alacsonyabb mértékkel számolandó, pl.: egy 15.000.000,- Ft értékű lakás gyermek részére történő ajándékozása után 5% ajándékozási illeték fizetendő.

Gépjármű, pótkocsi ajándékozása esetén az ajándékozási illeték mértéke a gépjármű és pótkocsi visszterhes vagyonátruházási illetékének kétszerese.

Az önálló orvosi tevékenység működtetési jogának ajándékozása esetén az ajándékozási illeték mértéke az illetékalap 10%-a.

Az ajándékozási illeték alapja az ajándék tiszta értéke, vagyis a megszerzett vagyonnak az illetéktörvényben meghatározottak szerint csökkentett forgalmi értéke.

Az ajándékozási illeték alapja az ajándékot terhelő adósság és az egyéb teher értékének egy-egy megajándékozottra eső részével csökkenthető. Figyelembe kell venni a vagyoni értékű jogból álló terheket is. Az adósság és más teher fennállását és összegét a megajándékozott köteles igazolni.

A megajándékozottnak az ajándékot terhelő adósság és egyéb terhek után - ide nem értve az ajándékot terhelő vagyoni értékű jogot - visszterhes vagyonátruházási illetéket kell fizetni.

Ha az ajándékban gépjármű, illetőleg pótkocsi is van, ennek értékét az ajándék tiszta értékének kiszámításánál figyelmen kívül kell hagyni.

Speciális ajándékozási illeték szabályok

Speciális szabályok szerint alakul az ingatlan ajándékozási illeték, ha ugyanannak a megajándékozottnak a javára 5 éven belül több szerződéssel történik, illetve a haszonélvezet és használat ajándékozási illetéke vonatkozásában.