AZ ÖRÖKÖSÖDÉSI ILLETÉK MÉRTÉKE

MENNYIT FIZETÜNK ÖRÖKÖSÖDÉSI ILLETÉK CÍMÉN?

Az örökösödési illeték mértéke a rokonsági fok és az öröklési illeték alapjául szolgáló érték alapján kerül kiszámításra.

ROKONSÁGI FOK Az öröklési illeték szempontjából az örökhagyó gyermeke, házastársa, szülője, valamint a háztartásában eltartott szülő nélküli unokája (I. csoport) terhére 11 és 21% között kerül megállapításra az értéktől függően az öröklési illeték mértéke. A következő rokoni csoportot az elpzp csoportba nem sorolt unoka, nagyszülő, testvér tartozik. Öröklésük esetén 15 és 30% között kerül az örökösödési illeték megállaptásra, míg azok esetében akik az előző két csoport egyikébe sem tartoznak, az örökösödési illeték mértéke 21 és 40% között alakul.

ÖRÖKSÉG ÉRTÉKE Az örökösödési illleték szempontjából külön kulcs kerül alkalmazásra a 18 millió forint alatti, a 18 és 35 millió forint közé eső, valamint a 35 MFt-nél magasabb érték esetén a fenti, rokonsági fok alapján meghatározott csoportokon belül.

LAKÁS ÖRÖKÖSÖDÉSI ILLETÉKE A lakásnak minpősülő ingatlan az örökösödési illeték szempontjából is kedvezményben részesül: a 1. rokonsági csoport 18 millió forintig történő lakásszerzésének örökösödéi illetéke 2,5%, míg a III. cosportba tartozók 35 Mft-t meghaladó lakásöröklése esetén is csak 21% az örökösödési illeték mértéke, szemben a más vagyontárgyakra irányadó 40%-kal szemben.

AZ ÖRÖKÖSÖDÉSI ILLETÉK ALAPJA Az örökség tiszta értéke a megszerzett vagyonnak a terhekkel csökkentett forgalmi értéke. A tiszta érték kiszámításánál a megszerzett vagyon forgalmi értékéből le kell vonni a hagyatékot terhelő tartozást, illetőleg az ajándékot terhelő adósság és az egyéb teher értékének egy-egy adott örökösre eső részét. A hagyatéki terhekhez kell számítani a hagyatéki eljárás során kirendelt gondnok és végrendeleti végrehajtó tiszteletdíját is.

Az adósság és más teher fennállását és összegét az örökös (hagyományos), illetőleg a megajándékozott köteles igazolni. Az örökhagyó eltemettetésének szokásos költségei azonban bizonyítás nélkül is elfogadhatók.

ÖRÖKÖSÖDÉSI ILLETÉKMENTESSÉG, KEDVEZMÉNY Mentes az öröklési illeték alól: a magyarországi tudományos, művészeti, oktatási, közművelődési, közjóléti célra juttatott örökség (hagyomány). Szintén nem fiezetendő örökösödési illeték a takarékbetét, a gazdasági társaság tagját megillető vagyoni betét (üzletrész, szövetkezeti részjegy, befektetői részjegy, átalakított befektetői részjegy) öröklése után.

Az egy örökösnek jutó ingóörökség 300 000 forint forgalmi értéket meg nem haladó része örökösödési illeték alól mentes. A lakástulajdon haszonélvezetének, használatának a túlélő házastárs általi öröklése esetén szintén nem fizetendő örökösödési illeték. Mentes az illeték alól az örökség, ha az örökhagyó kiskorú és a hagyatékát szülője örökli.

AZ ÖRÖKÖSÖDÉSI ILLETÉK ALAPJA Az örökség tiszta értéke a megszerzett vagyonnak a terhekkel csökkentett forgalmi értéke. A tiszta érték kiszámításánál a megszerzett vagyon forgalmi értékéből le kell vonni a hagyatékot terhelő tartozást, illetőleg az ajándékot terhelő adósság és az egyéb teher értékének egy-egy adott örökösre eső részét. A hagyatéki terhekhez kell számítani a hagyatéki eljárás során kirendelt gondnok és végrendeleti végrehajtó tiszteletdíját is.